หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้าง้เหมาซ่อมแซมรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน กต. ๙๓ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมแซม แรม OOR๓ (๑๖๐๐) ๘GB ๑๖ CHIP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2567 ]ซื้อจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโป่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้่าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ พิธีรดน้ำดำหัว ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากหมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวนเด็ก ๒๙ คนๆละ ๓๖ บาทต่อวัน ต่อคน จำนวน ๑๙ วัน เป็นจำนวนเงิน 19,836 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 55