หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องแต่งกายชุดอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ. ๙๖๕๖ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ยุ้งข้าว และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ กรณีประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างขุดลอกลำน้ำหมันเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโป่ง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก ๙ คนๆละ ๓๖ บาทต่อวัน ต่อคน จำนวน ๑๑ วัน เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39