หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อค่าจัดซื้อถังขยะเปียก ตามโครงการอบรม การคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ.9656 เลย (เปลี่ยนผ้าเบรคหน้า, เปลี่ยนเจียจานเบรคหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโป่ง ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ฐานรากแผ่) บ้านปากโป่ง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโป่ง ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ฐานรากแผ่) บ้านปากโป่ง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากโป่ง ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน(ฐานรากแผ่) บ้านปากโป่ง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ปรับระดับเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน, แก้ไขเครื่องปรับอากาศน้ำหยดทำท่อใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุถ้วยรางวัล อุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนภายในตำบลปากหมัน ปรองดองสมานฉันท์ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกการแข่งขันกีฬาประชาชนภายในตำบลปากหมัน ปรองดองสมานฉันท์ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25