หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านปากหมัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านปากหมัน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ LED ๑๕ w, สายไฟปลั๊กพ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอ่างน้อย บ้านห้วยน้ำมี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานเครือคู้- กกแหนเก่า บ้านเครือคู้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตะวันตก บ้านเครือคู้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อการเกษตร สายหินกบ บ้านนาข่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19