หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(คู่มือกรรมการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(หมึกปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถพยาบาลฉุกเฉิน)ทะเบียน กต.๙๓ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาค่าอารหารและอาหารว่าง โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกสนเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ผู็ดำเนินการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการรายเดือน นางสาวกนกพร พรหมรักษา เพื่อให้บริการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการฯและนำเข้าและปรับปรุงระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่อำเภอด่านซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9