หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำเมย หมู่ที่ ๗ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำเมย หมู่ที่ ๗ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อการจัดซื้อตามโครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำเมย หมู่ที่ ๗ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาทอง - ชั่งสี่ บ้านนาทอง หมู่ที่ 1 [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาทอง - ชั่งสี่ บ้านนาทอง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลปากหมัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เทอม ๑/๒๕๖๔ งวดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3