หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ธ.ค. 2560
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.5/ 2278 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (เงินกัน)  [ 26 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.5/ว8392 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว445 การรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะต้นทาง  [ 26 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว444 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 26 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว444 การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว8384 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.4/ว8377 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2564  [ 25 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว8338 แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมตรวจสอบรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว437 การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.5/หัวหน้าส่ง2269 ขออนุมัติเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (เงินกัน)  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว8275 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ เอกสาร1 ]  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว8313 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.5/ 2268  ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินกัน)  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.5/ 2268 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินกัน) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 24 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว8308 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) รุ่นที่ 30, 33-34 [ เอกสาร1 ]  [ 23 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.4/ว343 เร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 23 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว8277 โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและสมรรถนะครูยุคใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64)  [ 23 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว433 ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาถอดรหัสนวัตกรรมวัคซีนใจในชุมชน ๒๕๖๔  [ 22 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว8276 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 22 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ 2267 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  [ 22 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว8275 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  [ 22 พ.ย. 2564 ]   
ลย 0023.3/ว8273 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 22 พ.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 243
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
และการทุจริต
โทร : 042-039-910
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทร : 042-039-910 โทรสาร : 042-039-910
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน
จำนวนผู้เข้าชม 3,064,705 เริ่มนับ 4 ธ.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10