หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ธ.ค. 2560
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.3/ว5079 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 19 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.4/ว5076 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 19 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.5/ว5049 การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว252 ประกาศยกเลิกการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว5048 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว5047 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องใน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๔  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.4/ว5046 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว5041 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว5043 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว5042 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน ที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ เอกสาร1 ]  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.5/ว5040 การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว5038 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์  [ 16 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว5030 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖4) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/หัวหน้าส่ง1955 ขอเลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะครูสอนเด็กด้อยโอกาสและบุคลากรทางการศึกษา และกำกับ ติดตาม เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบ การศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว251 ประชาสัมพันธ์สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  [ 15 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.4/ว5009 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  [ 15 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว5003 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 15 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว4995 แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น  [ 15 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.3/ว4992 การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.2/ว4974 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย ครั้งที่ 6/2564  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.4/ว4957 พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
ลย 0023.4/ว4955 การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  [ 14 ก.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 223
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
และการทุจริต
โทร : 042-039-910
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทร : 042-039-910 โทรสาร : 042-039-910
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน
จำนวนผู้เข้าชม 2,776,881 เริ่มนับ 4 ธ.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10