หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ธ.ค. 2560
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ลย 0023.3/ 7302 การอนุมัติใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ทต.ภูกระดึง  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.6/ว3752 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.6/ว3749 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)  [ 29 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.5/ 7197 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.5/ 7199 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.6/ว3725 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.5/ 371 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.5/ 370 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.6/ว3722 การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา)  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.5/ 369 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.6/ว3720 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน  [ 26 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.4/ว3672 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.6/ว241 ขอเชิญประชุมหารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (บ่อทิ้งขยะ) ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเลย  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.4/ว3664 การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน  [ 25 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.6/ว239 ขอเชิญประชุมหารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (บ่อทิ้งขยะ) ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเลย  [ 24 พ.ค. 2566 ]   
ลย 0023.3/ว238 แจ้งสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำ โครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 (ขยายระยะเวลารับสมัครในรุ่นที่ 16 - 18)  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ลย 0023.5/ 7008 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ลย 0023.2/ว3612 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน))  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
ลย 0023.3/ 6972 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ทต.หนองหิน  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
ลย 0023.5/ว3563 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
ลย 0023.5/ว3563 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2566  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
ลย 0023.3/ 355 การแก้ไขปัญหาประชาชนเดือดร้อนเร่งด่วนเนื่องจากไม่มีน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 338
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
และการทุจริต
โทร : 081-654-9987
 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โทร : 042-039-910 โทรสาร : 042-039-910
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน
จำนวนผู้เข้าชม 6,012,986 เริ่มนับ 4 ธ.ค. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10